Általános Szerződési Feltételek

A kurzusok és webshop üzemeltetője:

EFHA Kft.
Székhely:  2800 Tatabánya, Sárberek Hrsz.: 4140/32
Iroda:  1145 Budapest, Mexikói út 33.
Adószám: 12058316-2-11
Cégjegyzékszám: 11 09 015164

Vásárlás:

Kurzusainkat megvásárlásához az online fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. biztosítja,  MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013.  A szolgáltatás használatáról bővebb információt itt találsz.

Oktatási Szerződési Feltételek

Képzéseink felépítése:

– Egy modul 4-8 leckéből épül fel. Egy kurzus háromféle, egymásra épülő modulból áll: az alapmodul tipikusan 4 leckéből, a középmodul 8 leckéből, a mestermodulok pedig 4-6 leckéből állnak.

– Képzésben résztvevő teljesen szabadon dönthet a képzés üteméről, azaz olyan ritmusban halad a leckékkel, ami számára a leginkább megfelelő.

– Amennyiben a képzésben résztvevő a képzést üzleti együttműködés keretein belül megszerezhető kreditekkel ellentételezi, akkor a haladási ütemre vonatkozóan a később megkötésre kerülő vállalkozási szerződésben leírtak az irányadók.

– Képzésben résztvevő minden külön kurzusban akkor léphet csak a következő modulba, ha az előző modult annak követelményrendszerében leírt módon sikeresen elvégezte.

– Képzésben résztvevő kötelessége internet elérésre, prezentáció megjelenítésre, videó lejátszására alkalmas, internetes böngészőt futtatni képes számítógéphez való hozzáférés biztosítása, amely videó-átvitelre elegendő szélessávú internetkapcsolattal rendelkezik.

Ingyenes próbaidőszak

–  Képző intézmény minden résztvevő számára biztosít ingyenes próba időszakot

– Az ingyenes próbaidőszak csak jelen szerződési feltételek elfogadásával vehető igénybe

– Az ingyenes próbaidőszak hozzáférést biztosít az első Alapmodulhoz “Amit a technológia a művészethez, kultúrához hozzá tehet”

Árak:

Aki az adatlapon a „csak a képzésben kívánok részt venni” lehetőséget jelölte be, arra az alábbi képzési díjak vonatkoznak!  Az induló kurzusok tematikáját a website (efha.hu) „képzéseink” oldala tartalmazza. Egyszerre több kurzus is választható, elvégezhető, az árazás is ennek megfelelően lett kialakítva. Az alap-és középmodul esetében a 4+ kurzus választása azt jelenti, hogy minden aktuálisan hozzáférhető kurzus összes leckéje hozzáférhető képzésben résztvevő számára.

A mestermodulok rendszere más. Egy kurzuson belül több, és idővel folyamatosan bővülő számú mestermodul lesz elérhető, elvégezhető.

Alapmodul:

1 kurzus: 12,000,-

3 kurzus: 30,000,-

Középmodul:

1 kurzus: 24,000,-

3 kurzus: 60,000,-

Mestermodulok:

1 db modul: 36,000,-

3 db modul: 90,000,-

minden további modul:

20,000.- Ft/db

– A választott modul, kurzus (képzési tartalom) díját egy összegben kell megfizetni. Az ingyenes próba kivételével  a tanulás megkezdésének feltétele a díj megfizetése.

-A Képzésben résztvevő által megjelölt képzési tartalomhoz a tandíj befizetésétől számítva Képző intézet 24 órán belül és legalább 6 hónapig hozzáférést biztosít. Amennyiben a képzési tartalom a befizetés időpontjában még nem, vagy csak részben áll rendelkezésre, akkor erről a Képzésben résztvevőt honlapján keresztül tájékoztatja.

-Az árváltozás jogát fenntartjuk! Meghirdetett árgaranciát az első befizetéstől számított 180 napig tudunk biztosítani, miszerint ezen időszakon belül Képzésben résztvevő az első befizetéskor érvényes árakon vásárolhat további modulokat abban az esetben is, ha közben az árak megemelésre kerülnének

– A Képzésben résztvevő a befizetés pillanatában dönti el, hogy hány kurzust kíván elvégezni, és ennek megfelelő díjat fizet be.

Ha vállalkozni is szeretnél

– A vállalkozásban is résztvevő Képzésben résztvevők tevékenységükért a vállalkozási szerződésben meghatározott módon és mennyiségben krediteket kapnak, a képzési díjat ezen kreditek segítségével egyenlíthetik ki.

Tananyag felhasználása:

– Képzésben résztvevőnek kötelessége a tananyagokat használat közben (után) megvédeni, és mindent elkövetni, hogy azok idegen kézbe ne kerülhessenek. Minden tananyag szigorúan és kizárólag csak személyesen használható, illetve az ahhoz hozzáférést biztosító belépési adatok, jelszavak titkosan kezelendők, semmilyen körülmények között sem ruházhatók át.

– A tananyagok saját használaton – és ezalatt kizárólag saját célú tanulási használatot értjük – kívüli bármilyen felhasználása, bármilyen formájú (akár ingyenes, akár pénzért történő) terjesztése, sokszorosítása, közzététele, nyilvánosságra hozatala (akár az interneten bármilyen zárt, nem nyilvános csoportban, akár file-megosztón, on-line streaming felületen, akár több anyag közé rejtve, akár máshogy álcázva) súlyos szerződésszegésnek és egyúttal törvényszegésnek minősül.

– Képző intézmény fenntartja a jogot a képzésből való azonnali kizárásra, a szerződés azonnali megszűntetésére, továbbá kizár minden pénzvisszafizetési kötelezettséget, amennyiben:

  • Képzésben résztvevő a regisztráció és további adatszolgáltatás során hamis, valótlan információt közölt vele.
  • Képzésben résztvevő olyan magatartást tanúsít, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző Intézmény jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Ezen esetekben a Képzésben Résztvevő az esetlegesen okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint is felel.